Teoria turystyki i rekreacji

Rodzaje turystyki biznesowej

13 listopada 2015 // 0 Comments

Polacy podróżują, a wyjazdy ich określane są wspólną nazwą turystyki. Wśród niej można też wyróżnić turystykę biznesową. Instytut Turystyki definiuje turystykę biznesową jako podróże odbywane […]

Turystyka biznesowa

13 listopada 2015 // 0 Comments

Turystyka to pojęcie dość szerokie, które zawiera w sobie nie tylko wyjazdy w celu wypoczynkowym, ale także podróże w celach biznesowych. Turystykę biznesową bardzo trudno […]

Niewłaściwa turystyka

13 listopada 2015 // 0 Comments

Wydawałoby się, że turystyka ma tylko zalety i dobroczynny wpływ na człowieka. Jednak wcale tak nie jest, bo na przykład  w przypadku wypoczynku biernego następuje […]

Znaczenie turystyki

13 listopada 2015 // 0 Comments

Turystyka w życiu człowieka istniała praktycznie od zawsze, jednak dopiero niedawno została nazwana. Podróżuje rzadziej lub częściej, na dłużej lub krócej każdy. A znaczenie turystyki […]

Agroturystyka

13 listopada 2015 // 0 Comments

Wśród wielu podziałów związanych z klasyfikacją turystyki i ruchu turystycznego brakuje miejsca na agroturystykę. To rodzaj turystyki, który ma cechy zupełnie inne od wszystkich powszechnych […]

Rodzaje turystyki

13 listopada 2015 // 0 Comments

Ruch turystyczny obejmuje bardzo szeroki obszar podróżowania w różnych celach przez różnych ludzi. Pod względem motywacji do wyjazdów, można wyróżnić kilka głównych typów turystyki. Jest […]

Wycieczkowicz

13 listopada 2015 // 0 Comments

Bardzo trudno jest zdefiniować turystykę, a jeszcze trudniej turystę. Dlatego już w latach sześćdziesiątych zaprzestano używania słowa turysta względem wszystkich podróżujących, zastępując go nazwą odwiedzający, […]

Pierwsza definicja turysty

13 listopada 2015 // 0 Comments

Definiując pojęcie turystyka nie można zapomnieć o osobie która tę turystykę uprawia. Jednak tak jak trudno jest zdefiniować turystykę, tak samo trudno jest stworzyć jasną […]

1 2